KEGELS Landmeter – Expertenbureau

Als multidisciplinair studiebureel in landmeetkunde, expertise, stedenbouw en infrastructuur zorgen wij voor een persoonlijke en professionele aanpak van uw dossier. Met onze technische, juridische, economische, landmeetkundige en sociale kennis zijn wij actief voor particulieren, banken, notarissen, architecten, overheden en private investeerders.

Neem gerust een verdere kijk op onze website en ontdek onze diensten.

Waarom kiezen voor ons?

Expertise

Ruim 3 generaties ervaring en knowhow
Uitgebreid team van specialisten

Ervaring

Alle projecten
Groot en klein
Van particulier tot multinational

Familiaal

Klant staat centraal
Persoonlijke en familiale sfeer
Snelle en flexibele service

 ONZE DIENSTEN IN EEN NOTENDOP

PLAATSBESCHRIJVINGEN

Plaatsbeschrijvingen geven je toekomst een zekerheid. Het is een kijk naar de huidige situatie om in de toekomst de veranderingen te kennen. Als onafhankelijke partij is het onze opdracht om concrete, heldere plaatsbeschrijvingen op te stellen in een frisse en duidelijk
leesbare taal voor alle partijen.


SCHATTINGEN

Een momentopname van de huidige situatie van het pand waarbij ligging, gebruikte materialen en de toestand van het onroerend goed een objectief gegeven vormen om een vastgoed in waarde te bepalen.


LANDMEETKUNDE

Landmeetkunde is een gegeven met raakvlakken op allerhande gebieden. Juridische -, studie-, industriële, GRB- en hoogtemetingen zijn slechts enkele toepassingen die onder de waaier van de landmeetkundige opmetingen vallen.


VERKAVELINGEN

Bij het verkavelingsproces moeten verschillende fasen achtereenvolgens doorlopen worden. Het in kaart brengen van de bestaande toestand, de juridische grensbepaling, het samenstellen van het verkavelingsdossier, de indiening bij de desbetreffende gemeente, de opvolging van het geheel en de uiteindelijke afpaling van de verschillende kavels vormen samen de voornaamste stappen.


3D-LASERSCANNING

Met de grootste nauwkeurigheid werken en uiterst correcte maten verkrijgen. Het gebruik van 3D-laserscanning maakt het mogelijk om driedimensionale beelden te creëren van gebouwen, gevels, monumenten, leidingen, machines, wegen,… Dit zowel binnen als buiten.


ONZE DIENSTEN

SCHATTINGEN
Advies over onroerend goed
Bank en/of leninggarantie
Bouwkundige expertise
Muurovernames
Waardering (aan-, verkoop)
Waardering bij inbreng (vennootschap)
Waardering bij verdeling (echtscheiding)
Waardering nalatenschap

PLAATSBESCHRIJVINGEN
Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur
Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken

LANDMEETKUNDE
Architecturale opmetingen van gebouwen
Archeologie
Deformatie- en zettingsmetingen
DTM-grondverzet
GPS-metingen
GRB-metingen
Industriële metingen
Opmetingen van bestaande toestand
Opmetingen voor notariële verkoop
Prekadastratie
Proces-verbaal van afpaling en grensbepaling
Studiemetingen
Uitzetwerken
Waterpassing (hoogtemetingen)

VERKAVELINGEN
Bezonningsstudie
Planologie
Stedenbouwkundig attest
Verkavelingen
Verkavelingsvergunning
Verkavelingswijziging

3D-LASERSCANNING
3D-Laserscanning – LIDAR scanning

Back to Top