Archeologische werken

Archeologische werken

De eisen die door het agentschap Onroerend Erfgoed in de bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologisch onderzoek worden gesteld, zijn vaak zeer specifiek.

Hierdoor wordt het voor archeologische bedrijven vaak moeilijk om op bepaalde projecten in te schrijven. Bovendien zijn de meeste ervaren archeologen niet steeds beschikbaar op de arbeidsmarkt.

Kegels landmeters en experten helpen archeologische bedrijven die op zoek zijn naar een ervaren archeoloog om hun permanente ploeg tijdelijk te versterken. Dit kan als projectleider of medewerker.

Archeologische diensten

Archeologische diensten

 • Stedelijke contexten

 • Kleinschalig proefsleuvenonderzoek

 • Voorafgaandelijke desktopstudie

 • Booronderzoek

 • Aanvraag vergunning

 • Vondstverwerking

 • Rapportage

Projectleider archeologisch onderzoek

 • Stedelijke contexten

 • Voorafgaandelijke desktopstudie

 • Aanvraag vergunning

 • Vondstverwerking

 • Rapportage

 • Publiekswerking

 • Inventarisatie vondsten

 • Uitpuzzelen aardewerk

 • Aardewerkdeterminatie (Middeleeuwen – Nieuwe Tijd)

 • Rapportage

 • Publiekswerking

 • Stedelijke contexten

 • Middeleeuwen – Nieuwe Tijd

 • Publiekswerking

 • Beknopt bouwhistorisch onderzoek

 • Desktopstudies

Wenst u een persoonlijke afspraak te regelen?

Wenst u een persoonlijke afspraak te regelen?

Wenst u een persoonlijke afspraak te regelen?

Wenst u een persoonlijke afspraak te regelen?