KEGELS Landmeter-Expertenbureau UW partner bij verkavelingen

Met de handen in de haren zitten? Niet voor u!

Met de handen in de haren zitten? Niet voor u!

Bij KEGELS Landmeter-Expertenbureau hoeft u als klant niet met de handen in de haren te zitten. De administratieve wereld van aanvragen, vooronderzoeken en informatieverschaffing behoren bij u tot het verleden. Deze kopzorgen zijn de onze! Of het nu gemeentelijke of provinciale diensten zijn, bosbeheer of aanvragen bij nutsbedrijven, het is onze taak om met hen in communicatie te gaan.

Onze werkwijze: een deskundig van A-Z uitgewerkt projectplan!

Onze werkwijze: een deskundig van A-Z uitgewerkt projectplan!

KEGELS Landmeter, Expertenbureau staat als familiaal bedrijf gekend in de wereld van verkavelingen. Jaren ervaring en doorgedreven studies zorgen voor een onberispelijke ontplooiing van uw project. Onze deskundigheid in deze specialisatie is uw waarborg voor een van A-Z uitgewerkt projectplan.

Bij ons hoeft een klant niet met zijn handen in de haren te zitten.

Diensten die wij aanbieden met betrekking tot verkavelingen

Laat het wettelijke labyrint niet het uwe worden

Overzicht van onze verkavelingsdiensten

U start met een idee, wij doen het onderzoek naar mogelijkheden, planning, tijd en investering. Van het eerste gesprek tot een digitale realiteit naar de werkelijkheid. Onze zorg, uw realisatie.

Een verkavelingsvergunning is vereist op het moment dat u als eigenaar uw terrein wenst op te splitsen met de bedoeling het van bestemming te wijzigen.
Het biedt de nieuwe eigenaar aldus zekerheid een onroerend goed te mogen oprichten binnen het verkavelde gebied.

Een vergunningswijziging omvat zoveel verschillende activiteiten die tot ontplooiing moeten komen dat het een onmogelijke opdracht is voor niet gespecialiseerde personen. Alle onderdelen worden door ons nauwkeurig opgemaakt, opgevolgd en verwerkt. Tijdslimieten worden gerespecteerd en activiteiten geïnventariseerd.

Ga nooit af op een mondelinge overeenkomst. Juridisch heeft dit geen enkele waarde. Als je de inlichtingen over een perceel wenst te kennen vraag je een stedenbouwkundig attest aan.
Let op! Een attest is geen stedenbouwkundige vergunning en blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Je wilt uitbreiden met je onderneming. Je bedrijf krijgt ruimte tekort maar dan bots je tegen een zonevreemde omgeving. De oplossing: planologisch attest!
Als onderneming kan je uw onderneming die zonevreemd is of zonevreemd wilt gaan uitbreiden, aan de overheid vragen voor een planwijziging.

Wilt u meer weten over onze werking en verkavelingen? Neem dan contact met ons op!

Back to Top